Objekti Prikaz svih objekata naših destinacija

Pregled objekta / Plaža

Plaža posjeduje:

Ključni detalji

Website
www.velikaplaza.com
Datum
30 Jan 2015
Klijent
Lokacije
Ulcinj
Povratak na objekte
 • Sopstveni mobilijar
 • Spasilačku službu
 • Tuševe i toalet
 • Kabinu za presvlačenje
 • Plažni bar
 • Besplatan parking

CJENOVNIK POLUPANSIONSKIH USLUGA
U HTP "VELIKA PLAŽA" ULCINJ
SEZONA 2018.
 

vrsta ponude

glavna sezona

špic sezona

pred/post sezona

period

od 01.07 do 20.07.

od 20.07.
do 20.08.

od 25.05 do 01.07.

od 20.08. do 31.08.

od 01.09. do 01.10.

     PORODIČNI APARTMANI ( kuhinja, klima , TV, WiFi )

Dnevni zakup bez hrane

Max – 5 osoba

70 EUR

75 EUR

65 EUR

Doplata za polupansion

po osobi dnevno

15 EUR

15 EUR

15 EUR

HOTEL

soba  - polupansion po osobi dnevno

27 EUR

30 EUR

24 EUR

apartman - polupansion po osobi dnevno
(mini kuhinja, klima, tv)

30 EUR

35 EUR

27 EUR

apartman - dnevni zakup
bez hrane - max. 4 osobe

60 EUR

65 EUR

55 EUR

Cijene su na bazi polupansiona (doručak, večera i noćenje). Cijena se uvećava samo za iznos boravišne takse i osiguranja 1,5€. Cijene se ne mogu mijenjati u toku sezone.

 • Iznos rezervacije za hotelsku sobu 100 € i za porodicni apartman 150 €. Uplaceni iznos rezervacije odbija se od konacnog obracuna.

 • Djeca do 10 godina, koja koriste zaseban ležaj i imaju ishranu, imaju popust 25% od cijene polupansiona

 • Djeca koja koriste ležaj sa odraslim i nemaju ishranu, plaćaju na ime boravka 50% od cijene noćenja.

 • Djeca moraju biti prijavljena radi regulisanja obaveza po jednom vidu korišćenja usluga

 • Za djecu do 3 godine boravak je besplatan

 • Boravak kraći od 5 dana povećava cijenu polupansiona 20%

 • Boravak jedne osobe u dvokrevetnoj sobi povećava cijenu 25%

 • Soba se predaje recepciji zadnjeg dana boravka do 12 časova

 • Zadržavanje sobe duže od 12 časova podrazumijeva naplatu dnevnog boravka u iznosu od 50% od cijene noćenja i boravak u sobi do 18 časova